Demonstratierit

De automarkt binnen Nederland is een verdringingsmarkt. Dat wil zeggen dat er hevige concurrentie is en dat de klant overtuigd dient te worden om bij u te kopen. Om met overtuigende argumenten met de klant in gesprek te blijven, is het van belang dat de verkoper zijn bedrijf en producten en die van de concurrentie kent. Tijdens deze workshop wordt daar een eerste aanzet voor gegeven.

Verder wordt de demonstratierit behandeld.

Binnen het verkoopproces is de demonstratierit een zeer belangrijk verkoopgereedschap. Helaas wordt dit niet door alle autoverkopers beseft, waardoor het niet of niet optimaal gebruikt wordt. Tijdens deze workshop wordt uitgelegd waarom de demonstratierit zo belangrijk is en hoe deze uitgevoerd dient te worden. Indien u de genoemde aandachtpunten tijdens de workshop voor een goede uitvoering van de demonstratierit, zal dit zeker extra verkopen opleveren.

Twitter